Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************
.

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė Angelė Linartienė


2018-03-14


„KNYGELĖ TOBULINA KALBĄ, RODO KELIĄ“

 

Tokiu pavadinimu kovo 13-ąją mokytoja Albina Pranaitienė pakvietė 5-6 specialiosios klasės mokinius į išvyką-pamoką Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje. Čia mokiniai susipažino su Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriumi (skaitytojo bilieto įsigijimo galimybėmis, knygų gavimo ir grąžinimo sąlygomis), su Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros bei Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo skyriais.
Vaikai aplankė Marcelijaus Martinaičio memorialinį muziejų, taip pat bibliotekoje veikiančias Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtas mokinių piešinių ir tautodailininkų kūrinių parodas. Tačiau jiems labiausiai patiko vaikiškos knygelės ir jų personažai žaislotekoje – lėlės. Išvyka buvo įdomi ir informatyvi. Už tai dėkojame Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėjai Jolantai Gudeikytei.2018-03-12POPIETĖ „ŠIMTMEČIO ISTORIJA“ 

 

                      Kovo 8-ąją mokyklos mokiniai ir pedagogai popiete, pavadinta „Šimtmečio istorija“, pažymėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Su svarbiausiais Lietuvos šimtmečio istorijos įvykiais, datomis, iškiliausiais žmonėmis supažindino renginio vedėja mokytoja Reda Virbickaitė, parodžiusi daug įdomios dokumentinės video medžiagos bei trumpai visa tai  pakomentavusi. Tuo tarpu kitos dvi renginio vedėjos – mokytoja Virginija Knečiūnienė ir aštuntokė Jolanta, atstovavusios vyresniąją ir jaunesniąją kartą, – „nedavė“ ramiai pasėdėti salėje esantiems žiūrovams – uždavinėjo įvairius klausimus iš matytos video medžiagos, tuo parodydamos, kad popietėje nėra pasyvių žiūrovų, o yra tik aktyvūs dalyviai.
Po kiekvieno aptarto šimtmečio istorijos etapo mokiniai deklamavo tam etapui skirtus eilėraščius, žaidė lietuvių liaudies žaidimus-ratelius. O mokytojos Sandros Maslauskienės vadovaujami dainorėliai jautriai sudainavo tremties ir pokario partizaninio judėjimo metams  skirtas dainas. Renginio pabaigoje klasių atstovai atsakė į jiems pateiktus klausimus, kuriems atsakymus jie turėjo iš anksto savarankiškai pasiruošti. 


Šia popiete ir dalyvavimu visuomeninėje akcijoje „Laisvės spalvos“, kurią organizavo Raseinių krašto istorijos muziejus, kviesdamas tautiniais ženklais ir simboliais bei kitais kūrybiniais akcentais papuošti savo gimtąjį kraštą, savo aplinką,  buvo užbaigtas šių metų tęstinis projektas „Lietuva – Tėvynė mano“.


2018-03-07DŽIUGIOS AKIMIRKOS KAIMO TURIZMO SODYBOS „KARPYNĖ“ BASEINE

 

Kovo 6-ąją geriausi mokyklos mokiniai buvo pradžiuginti kalėdine ilgalaikių socialinių partnerių Raseinių Rotary klubo narių dovana – išvyka į kaimo turizmo sodybos „Karpynė“ baseiną. Dauguma vaikų baseine lankėsi pirmą kartą, buvo nedrąsūs. Skatinami suaugusiųjų, jie įsidrąsino ir linksmai leido laiką vandenyje. Maudymasis ir žaidimai suteikė daug džiaugsmo ir malonių akimirkų.
Nuoširdžiai dėkojame rotariečiams už malonią dovaną ir parodytą dėmesį.2018-02-19„100 METŲ – 100 DOVANŲ“

 


Tokiu pavadinimu likus 100 dienų iki vasario 16-osios buvo pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vasario 14-ąją nuo pat ryto visa mokyklos bendruomenė ir aplinka buvo šventiškai pasipuošusi. Mokiniai kartu su klasių vadovais piešimo popieriaus lapuose vaizdavo Tėvynės grožį, jos gamtą, senovę menančias pilis. Šiais piešiniais buvo papuošta mokyklos salės rampa. Vestibiulyje esančiame stende puikavosi mokinių ir mokytojų dailyraščiu rašyti įvairūs tekstai apie Lietuvą. 


Po to šventė persikėlė į salę. Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, filmuotoje medžiagoje visiems šventės dalyviams buvo priminti istoriniai valstybės šimtmečio įvykiai. Į šventinę sceną žengė raiškaus žodžio skaitovai, deklamuodami lietuvių poetų eiles apie gimtinę. Vertinimo komisijai, kurioje buvo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė, mokyklos direktorė Angelė Linartienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Romutė Paulauskienė, buvo patikėta nelengva užduotis – išrinkti geriausius dailaus rašto savininkus ir geriausius skaitovus. Viešnia įteikė mokyklos direktorei sąsiuvinius, skirtus šimtmečio jubiliejui su Raseinių rajono lankytinomis vietomis. Šiais išskirtiniais sąsiuviniais buvo apdovanoti dailaus rašto ir raiškaus skaitymo konkursų nugalėtojai.


                      Prieš pagrindinę šventės dalį į Raseinių miesto civilines kapines buvo palydėti mokyklos atstovai, kur ant savanorių kapų uždegė po žvakelę.


                      Šventė salėje tęsėsi. Čia kiekvienos klasės mokiniai su savo klasių vadovais teikė įvairiausias dovanas Lietuvai, kurias parengė per 100 dienų. 


Šventės dalyvius džiugino ir kėlė nuotaiką mokyklos dainorėliai, vadovaujami mokytojos Sandros Maslauskienės, ir auklėtojos Vilmos Vedauskienės šokėjai.
                      Jubiliejinę šventę vedė mokytojai Albina Pranaitienė, Ovidijus Jurgutis ir aštuntokė Jolanta.

2018-02-09„LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTŲ ŠALYJE“

        
           
          Taip vadinosi edukacinė programa, vykusi Kauno miesto muziejaus lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje, kurioje dalyvavo etnokultūrinio ugdymo būrelio „Paparčio žiedas“ nariai su savo vadove mokytoja Virginija Knečiūniene ir mokytojo padėjėja Laima Deikiene. Vaikai susipažino su lietuvių liaudies seniausiais muzikos instrumentais, klausėsi jų skambėjimo, ir, kas įdomiausia, patys pabandė jais pagroti. Išvyko dalyviai gaudyte gaudė kiekvieną edukatorės Ritos tariamą žodį, entuziastingai atliko visas užduotis, netgi išmoko sudainuoti lietuvių liaudies sutartinę. Baigiantis programai paaiškėjo, kad vaikai tikrai išgirdo, daug ką sužinojo, nes, atsakinėdami į viktorinos klausimus, padarė tik kelias nedideles klaideles.