Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Mokytoja, vykdanti direktoriaus pareigas, Sandra Maslauskienė

2021-06-29


IKI GREITO 

 

Birželio vidurys, pasidabinęs kvapniais pinavijų žiedais, šildantis maloniais saulės spinduliais, sukvietė mokyklos bendruomenę į mokslo metų pabaigos šventę. Prieš akis – nuostabūs vasaros atostogų patyrimai, nuotykiai, atradimai. Mokyklos direktorė Angelė Linartienė linkėdama gražios ir saugios vasaros, dėkojo asmeniškai kiekvienam mokiniui už šiek tiek neįprastus mokslo metus. Šventėje skambėjo vasariškos dainos, nuotaikingus šokius demonstravo mokyklos šokėjai. Mokiniai dėkojo mokytojams už žinias, širdies šilumą. Į dangų kilo įvairiaspalviai balionai, nešdami mokinių svajones ir vasariškus linkėjimus draugams. Už šią dovaną dėkojame įmonei „Viskas jūsų šventei“ ir jos vadovei Sandrai Kulikauskienei.

Ši šventė buvo ypatinga aktyviems mokyklos šokėjams, aktoriams, dainininkams – Irminai ir Juozapui, kurie atsisveikino su mokykla. Jie ne tik puikiai mokėsi, buvo aktyvūs, bet ir tapo tikrais draugais daugeliui mokyklos mokinių. Skambant mokyklos dainai buvo iškilmingai nuleista mokyklos vėliava, reiškianti mokslo metų pabaigą.

Paskutinio mokyklinio valso sūkuryje sukosi mokyklą baigiantys mokiniai ir su mokykla atsisveikinantys mokyklos direktorė Angelė Linartienė ir mokytojas Linas Linartas.

                Padėkoti už gražią draugystę, partnerystę su ilgamete mokyklos direktore atvyko bičiuliai iš VšĮ „Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras“.

Draugiškai sustojus ratu darniai sudainuota daina „Sudie“ palydėjo į vasarą, kad, jai pasibaigus, sugrįžtume rugsėjo takeliu. 

„TAUTOSAKOS GAUDYKLĖ“

Tokiu pavadinimu VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras 2021 m. birželio  7 – 10  dienomis vykdė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą  projektą, į kurio įgyvendinimą pakvietė ir penkis Raseinių specialiosios mokyklos mokinius.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos neįgalaus jaunimo bendravimą, plėtoti tolimesnį tarptautinį bendrų tikslų ir idėjų siekimą, pasitelkiant abiejų šalių padavimus ir legendas. Tautosaka – neatsiejama kultūros, tautinio tapatumo dalis ir jos atspindys. Projekto metu buvo sudarytos sąlygos Lietuvos ir Lenkijos jaunimo užsimezgusios draugystės plėtotei, susipažinimui su kiekvienos šalies legendomis ir padavimais, skatinamas jaunuolių iniciatyvumas, kūrybiškumas.   

Susipažinimo ir prisistatymo rytmetys, nacionalinių veiklų pristatymas bei dienų refleksijos vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą, tačiau žygiai ir išvykos buvo organizuoti gyvai. Projekto dalyviai aplankė Padubysį, Molavėnų kalvas, Betygalą, Šilutę, Ventę, Aukštumalos pažintinį taką, Biržų ir Pakruojo dvarus, sužinojo daug legendų ir padavimų.

Mokyklos mokiniai – Juozas, Jurgis, Edvinas, Laurynas ir Dainius –, dalyvavę projekto veiklose, dėkoja centro darbuotojams už patirtus nepakartojamus įspūdžius, įdomias išvykas ir jau dabar laukia kitų metų.

 


2021-06-15


DOVANA

BUVUSIEMS TREMTINIAMS IR POLITINIAMS KALINIAMS

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimu paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14 – ąją kaip ir kasmet įsijungė Raseinių specialiosios mokyklos bendruomenė.

Šiemet sukanka 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941 metais, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Istorijos mokytojas Ovidijus Jurgutis pasiūlė klasių vadovams aptarti su mokiniais trėmimų temą, Gyvybės medžio simbolį ir pakvietė visų klasių mokinius iš įvairių medžiagų sukurti Gyvybės medžio atvirukus ar plakatus.

Visą savaitę iki minėjimo dienos mokiniai, padedami mokytojų, gamino Gyvybės medžio atvirukus ir plakatus, skirtus buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams, kuriuose įrašė įvairius palinkėjimus. Mokinių darbeliai perduoti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių (LPKTS) Raseinių filialo atstovei Dovilei. Tikimės, kad šios mokinių dovanos pradžiugins buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.

2021-06-07

 

„JUDĖK, KRUTĖK IR DRAUGUI PADĖK“

 

 

Birželio pradžioje džiugiai nusiteikę po ilgo laukimo, mokinių ir pedagogų bendruomenė susirinko mokyklos vidiniame kiemelyje. Saulutei šviečiant, laikydamiesi privalomų saugos reikalavimų, visi buvo pasiruošę, parodyti ką moka, judėti, krutėti ir draugui padėti.

Šio tęstinio projekto tikslas – supažindinti su profesijomis ir amatais, saugiai, nekenkiant sau ir aplinkai, leisti laiką kartu; įsivertinti savo galias ir gebėjimus; mokytis dirbti komandoje.

Projekto įgyvendinimui ruošėsi visų klasių mokiniai, vadovaujami klasių vadovų ir technologijų mokytojų. Renginio vedėja mokytoja Sandra Maslauskienė iš pat pradžių visus užkrėtė šventine nuotaika, pakviesdama į teatro studijos „Aitvariukas“ improvizaciją „Jurgis žemę atrakino“. Darbingai nuteikė direktorės Angelės Linartienės motyvuojanti kalba. Įvairių profesijų atstovai išradingai pristatė profesijas ir amatus: gėlininkai, daržininkai, sodininkai, dažytojai, virėjai, mokytojai, žurnalistai, muzikantai, sportininkai. Kiekviena komanda turėjo savo atributiką. Labai atsakingai dalyviai vykdė kitų komandų pateiktas užduotis. Vaikų nuotaika buvo džiugi, jie stengėsi padėti draugui, laikėsi saugaus darbo reikalavimų. Akį traukė ir mokinių darbelių parodėlė.

Po darbinių užduočių smagu buvo pasiklausyti dainavimo būrelio „Skambi daina“ dainų ir pasimėgauti šokių studijos „Ei, op!“ šokiais. Šventės pabaigą vainikavo dovanėlės ir bendri pietūs po atviru dangumi. Papietavę mokiniai dar neskubėjo skirstytis. Jie su malonumu įsijungė į sportinius žaidimus, kuriuos buvo paruošę mokytojai Birutė Budrienė, Jurgita Globienė ir Donatas Stoškus. 

 

2021-06-02

ŽVILGSNIS Į NEMUNĄ NUO SUDARGO PILIAKALNIŲ

                      Po ilgesnės pertraukos Raseinių specialiosios mokyklos etnokultūrinio ugdymo būrelio „Paparčio žiedas“ nariams pirmąją vasaros dieną – birželio pirmąją –  pavyko išsiruošti į seniai lauktą pažintinę kelionę – Šakių rajone esantį Sudargo piliakalnių kompleksą. Tai penkių piliakalnių kompleksas –  vienas iš įspūdingiausių Lietuvoje. Su jais varžytis galėtų nebent tik Kernavės piliakalniai. 

                      Ekskursijos pradžioje mokiniai išklausė trumpą būrelio vadovės Virginijos Knečiūnienės istorinį pasakojimą apie Sudargo pilies valdovo Sudargo bei jo šeimos likimą ir leidosi į kelionę po piliakalnius. Kelionė pasirodė ne tokia jau ir lengva. Reikėjo įveikti nemažai laiptelių, kad išvystum prieš akis atsiveriančius nuostabiausius gamtos vaizdus, Nemuno vingius. Tačiau mokiniai nesiskundė nuovargiu. Jų buvo pilna visur: ir ant laiptelių, ir slėnyje prie Nemuno, ir žaidimų aikštelėje, ir pažintiniuose takuose.

                      Nors šiek tiek ir pavargę, tačiau pilni įspūdžių, namo keliavo būdami puikios nuotaikos ir su daina, o jų  nuostabią kelionę, be abejo, primins užfiksuoti kadrai išlikę nuotraukose.