Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Mokytoja, vykdanti direktoriaus pareigas, Sandra Maslauskienė

2021-09-26


EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2021

 

     
    Rugsėjo 16 – 22 dienomis Raseinių specialiosios mokyklos mokiniai ir mokytojai prisijungė prie Europos judumo savaitės 2021. Šių metų Europos judumo savaitės tema yra „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. Tema pasirinkta paminint sunkumus, kuriuos Europa, kaip ir visas pasaulis, patyrė per COVID-19 pandemiją. Pagrindinė savaitės mintis – skatinti tokias idėjas, kaip aktyvus ir mažataršis arba visai netaršus judumas. Mokiniams pristatyta ši tema, aptartos pagrindinės kelių eismo taisyklės vaikštant pėsčiomis ir važiuojant dviračiu. Visi mokiniai pakviesti nupiešti piešinius „Netaršus ateities automobilis“, kurie pristatyti parodoje. Paroda veikia Žmogaus saugos kabinete iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Kviečiame apsilankyti mokinius, pedagogus ir kitus mokyklos darbuotojus.
 


2021-09-16

GERUMO NEPALIESI, JĮ GALI TIK PAJUSTI IR

DOVANOTI KITAM ŽMOGUI

 

Rugsėjį tradiciškai skaičiuojami padaryti geri darbai, o mintyse dėliojami padėkos žodžiai bendraminčiams, partneriams ir visiems, kurie kasdienybėje prisidėjo prie bendrų idėjų įgyvendinimo. Kaip ir daugelį kartų, dėkojame Raseinių Rotary klubo nariams Daivai ir Raimondui Lapkauskams bei Kostui Drungėlai už džiugias akimirkas. Jų dėka, mokytojos Laimutės Jurevičienės vadovaujami, mokiniai praplėtė savo akiratį, lankydamiesi Dubysos regioninio parko direkcijoje. Parko vyr. specialistės Laimutės Pečkaitienės lankytojai buvo labai svetingai sutikti ir net apdovanoti. Sužinojo, kad parkas pavadintas vienos iš gražiausių upių – Dubysos – vardu. Atidžiau pažvelgė į regioninio parko logotipą, kuriame pamatė įžymųjį Lyduvėnų tiltą ir vieną iš mūsų krašto drugių – machaoną. Mokiniai keliavo pažintiniu taku, klausėsi įvairių legendų, atsakinėjo į klausimus. Lankydamiesi parko direkcijoje mokiniai sužinojo, kad jame yra daugiau lankomų objektų, todėl planuojama organizuoti daugiau išvykų savo krašto gamtai pažinti. 
 

2021-09-08

 

VĖL PAKVIETĖ RUGSĖJIS...

 

Mokslo ir žinių dieną į mokyklos vidinį kiemelį rinkosi mokyklos bendruomenė atverti naujų mokslo metų vartų, kurie šiemet kvietė visus burtis į didelių širdžių bendruomenę. Tradiciškai mokslo metų pradžia buvo paskelbta sugiedojus Lietuvos Respublikos himną ir iškilmingai iškėlus Lietuvos Respublikos vėliavą. Šventės organizatoriai šiais mokslo metais drąsino atrasti ir išrasti mokyklą, pasineriant į tyrinėjimų ir atradimų pasaulį. Programoje netrūko netikėtų ir malonių staigmenų. Sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė. Susirinkusiuosius skambiomis dainomis sveikino VšĮ „Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro“ užimtumo specialistė Irma Beliajevienė. Muilo burbulų šėlsmas ir Irmos atliekama daina „Vandenynai“ džiugino mažuosius mokyklos smalsuolius, jaudino suaugusiųjų širdis.

 Į sceną, lydimi plojimų ir nuoširdžių šypsenų, buvo pakviesti nauji mokyklos mokiniai, kurie tradiciškai pasitikti su dovanėlėmis, o šiemet jiems dar ir įteikti simboliniai „Didelių širdžių“ bendruomenės ordinai.

Kartų bendrystę kūrė ir lietuvių liaudies kūrybos skrynią praverti padėjo muzikantas Jonas Bajorinas, meistriškais armonikos akordais vesdamas klausytoją nuo polkos iki valso, nuo valso iki liaudiškų dainų.

Nauji mokslo metai dovanojo ir naują draugystę su VšĮ Raseinių hipodromu. Šventės dalyviai buvo sužavėti galimybe pabendrauti su draugiškuoju arkliuku – poniu. Didžiulį glėbį teigiamų emocijų suteikė akimirkos, žaidžiant su nuostabiais gauruotais bičiuliais – Berno zenenhundais, kuriuos į šventę atlydėjo Irmantas Tarnauskas. Bendrystei jungė piknikas lauke – švediški pietūs, besišnekučiuojant su per vasarą išsiilgtais klasės draugais, klasių vadovais, mokytojais, auklėtojais, mokytojų padėjėjais.

 Už gardų plovą dėkojame nuolatiniam mokyklos socialiniam partneriui – IĮ „Vasiukai“ vadovui Giedriui Rudžianskui ir UAB „Siglivita“ komandai, o „Maisto bankui“ už desertą – ledus. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems kuriant nepakartojamą mokslo metų pradžios šventę Raseinių specialiojoje mokykloje.

Suklijavę spalvotą, didelę delniukų širdelę su linkėjimais mokyklos draugams, mokiniai išskubėjo į klases, su klasių vadovais aptarti vasaros įspūdžių ir būsimų mokslo metų. Džiaugiamės, kad mokslo metus pradedame dar labiau pagražėjusiomis ugdymo(si) erdvėmis, gausiai papildę priemonių krepšelį, pasipuošę nauja mokykline atributika. Viliamės, kad jie bus sklandūs, darnūs. Svarbiausia – būkime sveiki ir atvira širdimi!2021-06-29


IKI GREITO 

 

Birželio vidurys, pasidabinęs kvapniais pinavijų žiedais, šildantis maloniais saulės spinduliais, sukvietė mokyklos bendruomenę į mokslo metų pabaigos šventę. Prieš akis – nuostabūs vasaros atostogų patyrimai, nuotykiai, atradimai. Mokyklos direktorė Angelė Linartienė linkėdama gražios ir saugios vasaros, dėkojo asmeniškai kiekvienam mokiniui už šiek tiek neįprastus mokslo metus. Šventėje skambėjo vasariškos dainos, nuotaikingus šokius demonstravo mokyklos šokėjai. Mokiniai dėkojo mokytojams už žinias, širdies šilumą. Į dangų kilo įvairiaspalviai balionai, nešdami mokinių svajones ir vasariškus linkėjimus draugams. Už šią dovaną dėkojame įmonei „Viskas jūsų šventei“ ir jos vadovei Sandrai Kulikauskienei.

Ši šventė buvo ypatinga aktyviems mokyklos šokėjams, aktoriams, dainininkams – Irminai ir Juozapui, kurie atsisveikino su mokykla. Jie ne tik puikiai mokėsi, buvo aktyvūs, bet ir tapo tikrais draugais daugeliui mokyklos mokinių. Skambant mokyklos dainai buvo iškilmingai nuleista mokyklos vėliava, reiškianti mokslo metų pabaigą.

Paskutinio mokyklinio valso sūkuryje sukosi mokyklą baigiantys mokiniai ir su mokykla atsisveikinantys mokyklos direktorė Angelė Linartienė ir mokytojas Linas Linartas.

                Padėkoti už gražią draugystę, partnerystę su ilgamete mokyklos direktore atvyko bičiuliai iš VšĮ „Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras“.

Draugiškai sustojus ratu darniai sudainuota daina „Sudie“ palydėjo į vasarą, kad, jai pasibaigus, sugrįžtume rugsėjo takeliu. 

„TAUTOSAKOS GAUDYKLĖ“

Tokiu pavadinimu VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras 2021 m. birželio  7 – 10  dienomis vykdė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą  projektą, į kurio įgyvendinimą pakvietė ir penkis Raseinių specialiosios mokyklos mokinius.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos neįgalaus jaunimo bendravimą, plėtoti tolimesnį tarptautinį bendrų tikslų ir idėjų siekimą, pasitelkiant abiejų šalių padavimus ir legendas. Tautosaka – neatsiejama kultūros, tautinio tapatumo dalis ir jos atspindys. Projekto metu buvo sudarytos sąlygos Lietuvos ir Lenkijos jaunimo užsimezgusios draugystės plėtotei, susipažinimui su kiekvienos šalies legendomis ir padavimais, skatinamas jaunuolių iniciatyvumas, kūrybiškumas.   

Susipažinimo ir prisistatymo rytmetys, nacionalinių veiklų pristatymas bei dienų refleksijos vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą, tačiau žygiai ir išvykos buvo organizuoti gyvai. Projekto dalyviai aplankė Padubysį, Molavėnų kalvas, Betygalą, Šilutę, Ventę, Aukštumalos pažintinį taką, Biržų ir Pakruojo dvarus, sužinojo daug legendų ir padavimų.

Mokyklos mokiniai – Juozas, Jurgis, Edvinas, Laurynas ir Dainius –, dalyvavę projekto veiklose, dėkoja centro darbuotojams už patirtus nepakartojamus įspūdžius, įdomias išvykas ir jau dabar laukia kitų metų.