Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

***************************************************************************************************

***************************************************************************************************

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė Angelė Linartienė

2019-06-19


BAIGĖSI MAIRONIUI SKIRTAS PROJEKTAS

 


          2018 m. lapkričio – 2019 m. birželio mėnesių laikotarpiu etnokultūrinio ugdymo būrelio „Paparčio žiedas“ nariai, vadovaujami mokytojos Virginijos Knečiūnienės, vykdė projektą „Raseinių krašto žymūs žmonės. Maironis“. Projektas buvo įgyvendinamas 5 etapais. Lapkričio mėnesį projektas buvo pristatytas, o štai jau vasarį mokiniai atmintinai deklamavo pasirinktas Maironio eiles meninio skaitymo konkurse.
Kovo mėnesį visa mokyklos bendruomenė turėjo progą „paganyti akis“ po mokyklos vestibiulyje jaukiai įsikūrusią mokinių piešinių (eilėraščių iliustracijų) parodėlę. Geriausias iliustracijas pateikė Greta, Rūta ir Jolanta.
Ketvirtas etapas – išvyka į Maironio gimtinę ir tėviškę Pasandravio ir Bernotų kaimuose. Iš jos vaikai grįžo pakylėti, pasisėmę naujų žinių ir įspūdžių apie garsųjį mūsų žemietį.
 Pagaliau birželis – projekto pabaiga. Būrelio vadovė vėl visus pakvietė į salę projekto apibendrinimui, kur buvo prisimintas visas projekto kelias, vėl pasiklausyta mokinių deklamuojamų eilėraščių, kurie šįkart  buvo pateikti vaizdo medžiagoje.
Pačios aktyviausios ir savarankiškiausios būrelio narės Liveta, Jolanta ir Kristina, subūrusios savo komandas, nutarė susirungti viktorinoje „Viskas apie Maironį“. Kova buvo įtempta, nes kiekviena komanda stengėsi parodyti viską, ką sužinojo, ką pamatė, patyrė per šį projektą. Visos trys komandos, pasivadinusios romantiškais pavadinimais, kuriems pasitarnavo  Maironio eilės, pasirodė išties puikiai. Renginio pabaigoje komandų laukė saldieji prizai.
Šis projektas padėjo mokiniams plačiau susipažinti su gimtojo krašto istorija per domėjimąsi savo kraštiečio Maironio asmenybe, jo kūrybiniu palikimu. Jis žadino mokinių kūrybingumą, žingeidumą bei padėjo ugdyti mokinių oratorinius įgūdžius, tarpusavio bendradarbiavimo galimybes. 


2019-06-18


PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijavo Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose bei kitose švietimo institucijose. Iniciatyvą palaikė ir Raseinių specialiosios mokyklos mokiniai ir pedagogai.  
                      Prieš paminėjimą mokykloje, mokyklos atstovai dalyvavo Raseinių miesto Nepriklausomybės gynėjų aikštėje pastatytų dviejų tolygių 4 m aukščio memorialinių ženklų Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai atidengimo ceremonijoje.

       Likus vienai  minutei iki vidurdienio, renginio dalyviai, susirinkę į mokyklos salę, tylos minute pagerbė tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų. Po to mokytojas Ovidijus Jurgutis, panaudodamas vaizdo medžiagą, trumpai priminė, kad šiemet minimos 78-osios pirmųjų trėmimų metinės, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, perskaitė keletą tremtinių, politinių kalinių atsiminimų ištraukų, kuriose aprašomos ištremtų vaikų, paauglių istorijos. Mokiniai, dalyvavę paminklų atidengimo ceremonijoje, pasidalijo savo įspūdžiais.

                      
              Renginys baigėsi pilietine iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“, į kurią aktyviai įsijungė visos klasės, pagamindamos po vieną žaislą. Šie žaislai papildys mokyklos muziejaus ekspoziciją.

2019-06-12


PASKUTINĖ MOKSLO METŲ IŠVYKA

 

                      Birželio 11 d. etnokultūrinio ugdymo būrelio „Paparčio žiedas“ nariai su savo vadove mokytoja Virginija Knečiūniene ir mokytojo padėjėja Elena Jasukaityte išsiruošė į paskutinę šių mokslo metų išvyką. Kelionės tikslas – aplankyti Tytuvėnų regioninį parką, pasigrožint savita to krašto gamta bei aplankant vieną iš kultūros paveldo vertybių – XVII a. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno architektūrinį ansamblį.                 Pavaikščioję po nepaprasto grožio bažnyčią, apžiūrėję autentiškas vienuolių celes, nusileidę į tamsų rūsį, išbandę kieme esančioje koplyčioje įrengtus laiptus, kuriais besimeldžiantys lipa parpuolę ant kelių (klūpomis), keliauninkai toliau patraukė link Giliaus ežero. Pasivaikščiojimas Giliaus ežero pažintiniu taku leido vaikams geriau pažinti ežero gyvūnijos ir augalijos įvairovę. Galų gale sustoję ežero pliaže, vaikai neatsilaikė prieš ežero kvietimą panirti į jo vandenį. Iš pradžių buvęs tik atsargus braidymas ežero pakraščiu, pabaigoje virto  siautulingu vaikų šėliojimu vandenyje.                      Po didelių karščių atsigaivinus Giliaus ežero vandeniu, vaikai įgavo papildomų jėgų, kad užkoptų į apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė įspūdingo grožio Tytuvėnų apylinkės.


                      Už šią puikią kelionę būrelio nariai nuoširdžiai  dėkoja savo rėmėjams – Lietuvos dukterų draugijai iš Los Angeles skyriaus.

IŠVYKA SU TĖVELIAISRaseinių specialiosios mokyklos 1 – 4 specialiųjų klasių mokiniai kartu su tėveliais mokslo metus užbaigė išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, kurią suorganizavo klasės mokytojas Ovidijus Jurgutis. Jam talkino mokytojo padėjėja Ilona Baltrušaitienė. Išvykos dalyviai gyvai pamatė įvairius gyvūnų eksponatus, praplėtė žinias apie gyvūnijos pasaulį, atkreipė didesnį dėmesį į nykstančias gyvūnų rūšis. Per interaktyvius terminalus galėjo virtualiai keliauti, patirti gyvąją gamtą, išgirsti paukščių balsus, susipažinti su gamtosauga Lietuvoje ir pasaulyje.
Aktyviai dalyvaudami pamokoje-edukaciniame užsiėmime „Pėdsekys gamtoje“, atsakinėjo į klausimus, dalyvavo viktorinoje.                       
Edukacinėje išvykoje patyrė daug teigiamų emocijų, atsirado noras labiau domėtis, stebėti, pažinti, mylėti, globoti gyvūnus ir gamtą.           
Lankydamiesi įvairiuose renginiuose ar keliaudami po Lietuvą su tėvais, mokiniai atneša naujų idėjų, kurias vėliau gali įgyvendinti kartu su jais ar mokytojais.