Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Sandra Maslauskienė

ARCHYVAS

UGDYMO TOBULINIMAS. NAUJIENOS DALIJOMĖS GERĄJA DARBO PATIRTIMI

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Nuo 2018 metų pradžios Raseinių specialioji mokykla įsijungė į tarptautinį specialiojo ugdymo įstaigų projektą „Menų pasaulis“, kurį organizuoja Šiaulių logopedinė mokykla. Projekto tikslas – skatinti respublikos ir užsienio šalių specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis ir neformaliojo  ugdymo naujovėmis. Projekto trukmė – 2018 m. sausio – 2019 m. kovo mėn. Už dalyvavimą projekto veiklose paskirta atsakinga mokyklos šokių studijos „Ei, op!“ vadovė Vilma Vedauskienė.

Gegužės 10-ąją viename iš projekto renginių – tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Neformalusis ugdymas: naujovės, idėjos, patirtis“ – video pranešimą „Neformalusis ugdymas Raseinių specialiojoje mokykloje“ skaitė Vilma Vedauskienė ir teatro studijos „Aitvariukas“ vadovė Neringa Norvaišienė.

Mokykloje jau buvo eksponuojamos mokinių darbų parodos iš šių ugdymo įstaigų: Šiaulių logopedinės mokyklos, Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos, Jūrmalos specialiosios mokyklos.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png„SUP MOKINIŲ UGDYMAS NETRADICINĖSE APLINKOSE“

Tokiu pavadinimu 2018 m. gegužės 11 d. Kauno Jono Laužiko mokykloje vyko respublikinė konferencija, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi kūrybiškai organizuojant mokymo(si) procesą netradicinėse aplinkose. Į konferenciją susirinko specialieji pedagogai ir logopedai iš visos Lietuvos. Raseinių specialiajai mokyklai atstovavo mokytojai: Laimutė Jurevičienė, Ovidijus Jurgutis ir Rima Kazlauskaitė.
Konferencijos organizatoriai dalyviams papasakojo apie ugdymui ir mokymuisi pritaikomas vietas lauke ir aplinkas (mokyklos šiltnamį, lauko laboratoriją, bandymų zonas, muzikinę žaidimų aikštelę, poilsio zonas). Per pertrauką konferencijos svečiai susipažino su mokykla, mokyklos fojė apžiūrėjo stendinius pranešimus.
     Pasisėmėme įvairiausių idėjų, išklausėme naudingų minčių, sieksime jas pritaikyti savo ugdymo įstaigoje, – džiaugėsi ten pabuvoję mokyklos pedagogai.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png
 Pasidalyta gerąja darbo patirtimi su klaipėdiškiais            

           Lapkričio 3 dieną Raseinių specialiojoje mokykloje vyko seminaras „Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aktualijos“, kuriame lankėsi kolegos iš Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos. Jo metu mokyklos ir savo gerąja darbo patirtimi dalijosi specialieji pedagogai metodininkai Rima Kazlauskaitė, Virginija Knečiūnienė ir Ovidijus Jurgutis. Savo pranešimuose lektoriai kalbėjo apie šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus, mokinių vertinimo ir įsivertinimo problemas, aptarė mokyklos edukacinių erdvių panaudojimo galimybes, atsakinėjo į kolegų klausimus. Vėliau buvo aplankytos klasės ir kabinetai, kitos edukacinės erdvės, nuoširdžiai pabendrauta tarpusavyje. 0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Dalyvavome projekte „MENŲ PASAULIS“


2017 metų sausio – kovo mėnesiais Šiaulių logopedinės mokyklos pedagogai vykdė respublikinį specialiojo ugdymo įstaigų projektą „Menų pasaulis“, kuriame dalyvavo ir Raseinių specialioji mokykla. Projekto tikslas – skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis.
Renginio sumanytojai ir organizatoriai 2017 m. spalio 25 dieną pakvietė įvairių respublikos specialiojo ugdymo įstaigų pedagogus, tame tarpe ir Raseinių specialiosios mokyklos specialiąsias pedagoges metodininkes (auklėtojas) Vilmą Vedauskienę ir Neringą Norvaišienę, į atviro stalo diskusiją, kurioje buvo dalinamasi neformaliojo ugdymo mokytojų iš skirtingų šalies specialiojo ugdymo įstaigų gerąja pedagoginio darbo patirtimi, neformaliojo ugdymo naujovėmis, džiaugtasi, kad pavyko suburti bendrų interesų turinčius mokinius ir pedagogus iš skirtingų regionų turiningam bendravimui ir bendradarbiavimui. Buvo skaityti pranešimai apie mokinių kalbinių kompetencijų ugdymą, socialinio elgesio formavimą, multikultūrinių kompetencijų plėtojimą projektinėje veikloje ir kt. Vilma Vedauskienė dalinosi mintimis apie meninės kūrybos ugdymo galimybes vykdant projektus.
Renginio organizatoriams pavyko išleisti knygutę „Menų pasaulis“, kurioje atsispindi visa projekto ir renginyje dalyvavusių devynių šalies specialiojo ugdymo įstaigų veikla. Atviro stalo diskusijos metu buvo nutarta, kad tokio pobūdžio projektas būtų vykdomas ir kitais metais.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija


            Birželio 13 d. Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai pakvietė savo kolegas iš įvairių respublikos specialiųjų ugdymo įstaigų į respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo geroji  patirtis“. Į konferenciją atvyko būrys specialiųjų pedagogų iš Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ir pats gausiausias kolektyvas iš Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos.
                    Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus:
                  „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje“ – lektorė Ema Karpinienė, specialioji pedagogė metodininkė;
              „Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo patirtis Panevėžio specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre“ – lektorės Edita Matkevičienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė, Genovaitė Vaznonienė, specialioji pedagogė;
                   „Raseinių specialiosios mokyklos pedagogų patirtis tobulinant mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, fiksavimą ir informavimą“ – lektorės Virginija Knečiūnienė, specialioji pedagogė metodininkė, Jurgita Globienė, specialioji pedagogė, Birutė Budrienė, specialioji pedagogė. 


Po teorinės dalies visi konferencijos dalyviai sėdo į savo autobusus ir konferencijos šeimininkų lydimi išvyko į pažintinę kelionę po Raseinių rajoną, kurios metu buvo aplankytas Jūkainių rekreacinis pažintinis takas, Molavėnų piliakalnių kompleksas ir technikos muziejus Nemakščiuose, kuriame eksponuojama pirmoji pasaulyje sukurta savaeigė važiuoklė su aštuoniais ratais – tikra garbingos šio krašto praeities įvykių liudininkė. 
          Šios konferencijos dalyviai ne tik pasidalino gerąja darbo patirtimi vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, bet ir prisidėjo prie respublikos specialiųjų ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, auklėtojų bei pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos sėkmingo plėtojimo.

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Dalyvavo respublikiniame specialiojo ugdymo įstaigų projekte
„Menų pasaulis“

2017 metų sausio – kovo mėnesiais buvo vykdomas respublikinis specialiojo ugdymo įstaigų projektas „Menų pasaulis“. Projekto tikslas – skatinti specialiojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą, vystyti tarpmokyklinius mainus, suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis.

Projekto koordinatorė – Šiaulių logopedinė mokykla. Projekte taip pat dalyvavo: Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos, Vilniaus specialiojo ugdymo centro „Aidas“, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Telšių Naujamiesčio mokyklos, Rokiškio pagrindinės mokyklos, Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ir Raseinių specialiosios mokyklos mokiniai bei pedagogai.

Projekto įgyvendinimo metu ugdymo įstaigos keitėsi parodomis. Raseinių specialiojoje mokykloje  buvo eksponuojami Šiaulių logopedinės mokyklos studijos „Noriu – galiu – kuriu“ (vadovas Raimondas Gabrielaitis) narių paroda, o raseiniškių mokinių ir mokytojų paruoštos kūrybinių darbų parodos pabuvojo Šiaulių logopedinėje mokykloje, Šiaulių Ringuvos specialiojoje mokykloje (auklėtoja Neringa Norvaišienė),  Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje (mokytojai Laimutė Jurevičienė ir Linas Linartas).

Kovo 30-ją Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko baigiamasis projekto renginys. Seminare „Vaiko asmenybės ugdymo sėkmės pasitelkiant neformalųjį švietimą“ stendinį pranešimą „Mokinių meninis ugdymas teatro ateljė“ pristatė Raseinių specialiosios mokyklos auklėtoja Judita Olechnavičienė, o menų festivalyje-konkurse „Gerumo sparnai 2017“ teatro studijos „Aitvariukas“ nariai, vadovaujami Neringos Norvaišienės, parodė spektaklį „Nauji karaliaus drabužiai“ ir šokių studijos „Ei, op!“ (vadovė Vilma Vedauskienė) šokėjėliai sušoko „Saldumynus“. Vieni buvo nominuoti už šauniausią vaidybą ir sceninį įvaizdį, kiti įvertinti už geriausiai atskleistą muzikos ir šokio sintezę. Artistai sulaukė daug aplodismentų. Dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Festivalis-konkursas jau ne pirmi metai suteikė galimybę ne tik pasirodyti, bet ir pasimokyti iš kolegų.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png
Dalyvavo respublikinėje konferencijoje

2017 m. sausio 26 d. Raseinių specialiosios mokyklos mokytojai – Laimutė Jurevičienė, Reda Virbickaitė, Birutė Budrienė, Jurgita Globienė ir Virginija Knečiūnienė –  dalyvavo visuminio ugdymo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Žmogus – tiltas tarp dviejų pasaulių“, kuri vyko Šiaulių Gegužių progimnazijoje. Jos metu mokytojai klausė pranešimų, dalyvavo meistriškumo pamokose, stebėjo atviras pamokas, diskutavo. Be to, progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ galėjo aplankyti Dailininkų sąjungos narės, dailės mokytojos Vitos Žabarauskaitės parodą „Žiemgalos legendos“.Dalijosi gerąja darbo patirtimi
0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

2017 m. sausio 5 d. Raseinių specialiosios mokyklos direktorė Angelė Linartienė ir pedagogai Ovidijus Jurgutis, Neringa Norvaišienė bei Vilma Vedauskienė vyko į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, socialinės-emocinės gerovės užtikrinimas individualizuoto ugdymo procese“ Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje. Pedagogai ne tik dalyvavo plenariniame posėdyje, grupių darbe, klausė pranešimų, bet ir patys dalijosi gerąja darbo patirtimi, pristatydami stendinius pranešimus:  Individualizuotas vertinimas" = sėkmingas ugdymas“- mokytojas Ovidijus Jurgutis, Specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių mokinių kūrybiškumo ugdymas neformaliajame švietime“ – auklėtojos Neringa Norvaišienė ir Vilma Vedauskienė. 


Edukacinė išvyka į Panevėžį
0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png
                      Gruodžio pabaigoje Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai surengė edukacinę išvyką-seminarą „Intelekto sutrikimų turinčių vaikų ugdymo geroji patirtis Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo pavyzdžiu“. Atvykusius raseiniškius maloniai pasitiko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Dainė Šilienė, kuri supažindino su mokykloje-daugiafunkciame centre vykdoma veikla, ugdymo priemonėmis, jaukiai įkurtomis edukacinėmis erdvėmis ir pan. Svečiai turėjo progą dalykiškai pabendrauti su centre dirbančiais pedagogais, socialiniais darbuotojais, pasidalinti savo patirtimi bei išklausyti šeimininkų. 

                      Vėliau raseiniškiai, lydimi Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos, dalyvavo edukacinėje programoje „Kitų aplinkų taikymo galimybės ugdymo procese“, kur plačiau susipažino su. Panevėžio miestu, aplankydami žymiausias miesto vietas.
                      Kelionė į Panevėžį buvo užbaigta J. Miltinio dramos teatre, kur daug gerų įspūdžių suteikė linksma ir šmaikšti Keistuolių teatro šv. Kormorano šešėlinio humoro klubo programa „Paskalos ir padavimai“.
                      Mokyklos pedagogai dėkoja Raseinių rajono švietimo centro metodininkei Nijolei Vežbavičienei už turiningos edukacinės išvykos organizavimą, o vairuotojui Romualdui Dubinskui už saugią kelionę.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

 Donatas Stoškus – Erasmus + programos projekto mokymuose

Raseinių rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvauja programos Erasmus+ projekte „Sveikatą stiprinančios fizinės veiklos strategijų plėtra ir praktinis įgyvendinimas Europos vietos bendruomenėse“.
 Įgyvendinant projekto veiklų planą 2016 m. birželio 13 – 16 d. Krokuvoje (Lenkija), vyko pirmieji plane numatyti mokymai, kurie buvo skirti specialiųjų poreikių turinčių asmenų integracijos, galimybių dalyvauti aktyviose sportinėse veiklose sudarymo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo temoms nagrinėti, situacijos savo šalyje pristatymui bei gerosios praktikos pasidalinimui. Iš Raseinių rajono savivaldybės be kitų  atstovų, dirbančių su šios tikslinės grupės žmonėmis, mokymuose dalyvavo ir Raseinių specialiosios mokyklos mokytojas Donatas Stoškus (antras iš dešinės).


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png
Edukacinė išvyka į Kelmės specialiąją mokykląBirželio 15 dieną Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje „Technologinio ugdymo įtaka sutrikusio intelekto asmens tobulėjimui“ Kelmės specialiojoje mokykloje. Pedagogai išklausė kolegų pranešimus apie IKT, kompiuterinės grafikos ir fotografijų apdorojimo programų, etnokultūrinių elementų taikymą bei  kūrybiškumo ir verslumo ugdymą technologijų pamokose jų mokykloje, pasigrožėjo mokinių atliktais darbais, pasivaikščiojo po laikinai vasarai ištuštėjusią mokyklą, apžiūrėjo edukacines erdves.

Vėliau pedagogai aplankė Kelmės dvarą, kuriame įsikūręs krašto muziejus, kur plačiau susipažino su Kelmės krašto istorija ir muziejuje esančiais eksponatais.

Raseinių specialiosios mokyklos pedagogai nuoširdžiai dėkoja kolegoms iš Kelmės specialiosios mokyklos už pasisemtą patirtį, nuoširdų bendravimą.
 

Pasidalyta patirtimi su jurbarkiečiais

              
0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png


 Birželio 10 d. mokykloje lankėsi Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialieji pedagogai ir logopedai. Jiems buvo pristatyta Raseinių specialiosios mokyklos istorija, kurią papasakojo specialusis pedagogas metodininkas Ovidijus Jurgutis.
           Ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo klausimais mokykloje su kolegomis pasidalijo specialioji pedagogė metodininkė Virginija Knečiūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romutė Paulauskienė.
           Mokinių neformaliojo švietimo pasiekimus ir gyvenimo įgūdžių ugdymo patirtį mokyklos edukacinėse aplinkose pristatė specialioji pedagogė metodininkė Rima Kazlauskaitė. 

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.pngSeminaras apie mikroklimato kūrimą švietimo įstaigoje

2016 m. balandžio 14 d. mokyklos pedagoginė bendruomenė aktyviai dalyvavo seminare „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje švietimo įstaigoje. Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimo būdai“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė žurnalistė, konsultantė, knygų autorė.

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Praktikumas „Užduočių mokiniams kūrimas „Smart Notebook programa“

Mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu mokytojai galėjo pasimokyti bei patobulinti savo žinias, kurdami interaktyvias užduotis mokiniams „Smart Notebook“ programa.
Praktikumą vedė mokytoja Virginija Knečiūnienė. Ji supažindino kolegas su šios programos privalumais, pateikė daug savo sukurtų pavyzdžių, praktiškai pamokė, kaip sukurti vieną ar kitą užduotį.

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Praktikumas „Vitražinių Užgavėnių kaukių gaminimas“


         Sausio mėnesio pabaigoje technologijų mokytojas Gediminas Olechnavičius visus mokytojus pakvietė į praktikumą Vitražinių Užgavėnių kaukių gaminimas”. Mokytojai praktiškai susipažino su vitražinių kaukių gaminimo subtilybėmis, o gautas žinias su malonumu perdavė savo mokiniams.
          Vasario pradžioje mokytojas vėl sukvietė visus – mokytojus ir mokinius – į vieną būrį. Mokyklos fojė mokiniai pristatė savo rankomis pagamintas vitražines Užgavėnių kaukes ir rinko labiausiai patikusias. Pasidžiaugę savo darbo rezultatais, mokiniai kaukėmis papuošė mokyklos vestibiulio bei fojė langus.
          Ačiū mokytojui Gediminui, kad Užgavėnių laukimas tapo dar smagesnis.
 

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

 Pamokos Sausio 13-osios įvykiams paminėti


            Sausio 13-oji priminė prieš 25 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę. Ta proga mokyklos pedagogai stebėjo atviras pamokas. Tai per LRT televiziją rodyta „Pamoka laisvei“, skirta Laisvės gynėjų dienai ir Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų nuotolinė respublikinė integruota pamoka 5 klasėje (choreografija, istorija, muzika, IKT) Sausio 13-osios įvykiams Kaune paminėti.

0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Seminaras Inkliuzinio ugdymo samprata ir inkliuzino švietimo mokytojo profilis“

2015 metus  mokyklos pedagogai baigė bendrai besimokydami. Mokykloje buvo organizuotas seminaras  Inkliuzinio ugdymo samprata ir inkliuzino švietimo mokytojo profilis“, kurį vedė Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos logopedė ekspertė Regina Budrienė. Seminare buvo nagrinėjamos inkliuzinės  mokyklos kultūros kūrimo,  inkliuzinės politikos  formavimo, inkliuzinės praktikos įgyvendinimo idėjos,  inkliuzinio švietimo mokytojo profilis; buvo diskutuojama apie pedagogų bendradarbiavimo ir bendravimo svarbą; apie pagrindinius švietimo pagalbos specialisto gebėjimus, kurie daro įtaką kaitai bei veiklos vertinimui; apžvelgiama specialiųjų mokymo priemonių samprata ir mokymo\si strategija.
 Gautas teorines inkliuzinio ugdymo žinias pedagogai metodiškai bei kūrybiškai taikys praktinėje veikloje ir toliau tobulins savo kvalifikaciją ir kompetencijas.


0_79bfd_2aef6be2_L.jpg.png

Seminaras-praktikumas Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre   
Birželio 17 dieną nemažas būrys mokyklos pedagogų lankėsi miško apsupty prigludusiame Gelgaudiškio miestelyje, kur laukė kolegos iš „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro. Pasibaigus mokslo metams, nutarta pasidalinti darbo patirtimi, padiskutuoti apie intelekto bei emocijų ir/ar elgesio sutrikimų turinčių mokinių kūrybiškumo ugdymą, siekiant keisti jų emocijas bei elgesį.
Susitikimo pradžioje seminaro-praktikumo dalyviai buvo pakviesti pasivaikščioti po įvairias centro patalpas: klases, kabinetus, sporto salę, bendrabučio kambarius, apžiūrėti įvairias ugdymo erdves. 
               Po to vyko teorinė dalis, kurioje savo pranešimus apie intelekto bei emocijų ir/ar elgesio sutrikimų turinčių mokinių kūrybiškumo ugdymą, siekiant keisti jų emocijas bei elgesį, skaitė Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro šeimininkai: direktorė Birutė Navikienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo sk. vedėja, spec. pedagogė metodininkė, psichologė Dalia Kasperavičienė, spec. pedagogė Jūratė Žilinskienė, spec. pedagogė metodininkė Rasa Misevičienė, spec. pedagogė metodininkė Aldona Virbauskienė, vyr. specialusis pedagogas Juozas Navikas, vyr. spec. pedagogė Sidona Mikštienė.
Antroje viešnagės dalyje raseiniškių laukė dvarininkė p. Diana, kuri aprodė Gelgaudiškio dvaro neoklasicistinio stiliaus ansamblį, pasididžiuodama, kad po 1900 metų dvaro rekonstrukcijos jame buvo telefonas, liftas, elektra, vandentiekis ir kanalizacija. Vienoje iš dvaro menių pedagogus pasitiko p. Edita, kuri išmokė šokti Anos polką. 
 

                 Mokyklos pedagogai dėkoja savo kolegoms iš Gelgaudiškio už suteiktą galimybę pasisemti pedagoginės patirties dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, svetingumą, nuoširdumą ir turiningą laisvalaikio praleidimą.