Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Mokytoja, vykdanti direktoriaus pareigas, Sandra Maslauskienė

Struktūra ir kontaktai


Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
Funkcijos
1.
Jurgita Globienė
Mokytoja
Pirmininkė
2.
Donatas Stoškus
Mokytojas
Pirmininko pavaduotojas
3.
Romutė Paulauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė
4.
Birutė Budrienė
Mokytoja
Finansininkė
5.
Neringa Norvaišienė
Auklėtoja
Renginių organizatorė
6.
Sandra Maslauskienė
Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė
Renginių organizatorė
7.
Veronika Čirvinskienė
Vietos bendruomenės atstovė
Tarybos nutarimų vykdymo kontrolė