Neįgalieji – lakmuso lapelis, rodantis visuomenės humanistinę brandą, liudijantis jos
demokratijos lygį, piliečių dvasinį sąmoningumą.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//63/4/63004329_49960658_18293432_plan30.gif

Mokyklos grupė Bendrojo ugdymo mokykla

Mokyklos tipas Pagrindinė mokykla

Mokyklos pagrindinė paskirtis Specialioji mokykla intelekto sutrikimų turintiems mokiniams

Mokomoji kalba Lietuvių

Juridinio asmens kodas 290986160

Steigėja, savininkė Raseinių rajono savivaldybė

Mokyklos direktorė
Sandra Maslauskienė

Mokyklos tvarkų aprašai

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS VIDAUS IR DARBO TVARKOS APRAŠAS

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ-UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

➤ RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ DARBO KRŪVIO SANDAROS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
⧫ Raseinių specialiosios mokyklos mokytojo pareigybės aprašymo priedas